Informatika

 Letölthető anyagok:

Informatika tankönyvek, totalCommander letöltése

Typer - gépírás tanító program (mindenkinek meg kell tanulnia gépelni !)

PDF olvasó letöltése (FoxitReader) - a tankönyveket ezzel lehet megnyitni

Biblia program  (számítógépprogram, 5 Biblia, teljes konkordancia, keresés)

ImagineLogo letöltése (a lap alján [Imagine rendszer letöltése] linkre kattintani , licence szerződés elfogadása után letölthető, kicsomagolandó, installálandó)

 

Ingyenes INFORMATIKAI tananyag   -- interneten tanulhatsz, válaszolhatsz !!! Dolgozatra felkészülhetsz!!!

Informatikai alapismeretek (emeltebb szinten)

Informatikai szótár

Informatika a SULINET-en

 

 

Megtanulandók

( egy 5.osztályosnak tudnia kell a 4.osztály anyagát is, egy 7.osztályosnak a 4-5-6 osztály anyagát is, stb)

Angol szavak magyarul, jelentésük

(azért szükséges megtanulni, mert az informatikában az angol nyelv dominál)

print (nyomtat), type(ír, gépel), list(lista), directory(mappa,könyvtár), sheet(lap), book(könyv), screen(képernyő),
keyboard(billentyű), mouse(egér), chip(morzsa), motherboard(alaplap),  port(kapu ki/be), CPU(processor), memory(memória), USB, monitor, RAM(memória), ROM(csak olvasható memória), hardware(sz.gép), software(programok),
make(készít), change(cserél), delete(törlés), remove(eltávolít), paint(fest), page(lap), up(felfelé), down(lefelé), right(jobbra), left(balra), start(elkezdeni), home(kezdőpont), end(vége), alternate(változat), control(vezérlés), lock(lezár), space(szóköz), back(vissza), shift(eltol, felemel), enter(belép), escape(szabadulni), tabulate(táblázatos), function(funkció), point(pont), line(vonal), On(be), Off(ki), shutdown(leállít), startup(beindít), status(állapot), pause(szünet)
DOS(lemezes operációs rendszer), windows(ablakok, ablakos op.rendszer),
XML(kiterjeszhető leíró nyelv), text(szöveg), document(dokumentum),

spec.billentyűk: Shift, Alt, Ctrl, TAB, ScrollLock, NumLock, CapsLock, End, Home, PageUp, PageDown, Right, Left, Delete, Enter, Window, Function, Escape

Címkék az iskolából: 

3.osztály - megtanulandók informatikából

Ingyenes INFORMATIKAI tananyag   -- interneten tanulhatsz, válaszolhatsz !!! Dolgozatra felkészülhetsz!!!

Informatikai szótár

Informatika a SULINET-en

GCompris (Értem) - Oktató program (2-10 éveseknek) , Letöltése (windows) Dokumentáció

Megtanulandók

- Informatikai eszközök használata, Bevezetés a gépkezelésbe,

- Információ, adat, jel, kód    

- Kommunikáció    

DOLGOZATÍRÁS az eddig tanultakból!!!

- Az információ mértékegységei  

- A számítógép működése  

- A hardver eszközök csoportosítása

- A számítógép felépítése: - Perifériák     - Billentyűzet - Az egér

Az operációs rendszer

- Alapfogalmak      

- Fájl, könyvtár    

- Filek, könyvtárak kezelése                  ----- EDDIG TANULTUK

- Ikonvezérelt rendszerek

  - Ablakok (címsor, menüsor, gördítősáv, állapotsor, munkaterület)

  - Ikonok

  - Programok indítása

  - Az „Intéző” program

Címkék az iskolából: 

4.osztály - megtanulandók informatikából

Ingyenes INFORMATIKAI tananyag   -- interneten tanulhatsz, válaszolhatsz !!! Dolgozatra felkészülhetsz!!!

Informatikai szótár

Informatika a SULINET-en

Megtanulandók

Angol szavak magyarul, jelentésük

print (nyomtat), type(ír, gépel), list(lista), directory(mappa,könyvtár), sheet(lap), book(könyv), screen(képernyő),
keyboard(billentyű), mouse(egér), chip(morzsa), motherboard(alaplap),  port(kapu ki/be), CPU(processor), memory(memória), USB, monitor, RAM(memória), ROM(csak olvasható memória), hardware(sz.gép), software(programok),
make(készít), change(cserél), delete(törlés), remove(eltávolít), paint(fest), page(lap), up(felfelé), down(lefelé), right(jobbra), left(balra), start(elkezdeni), home(kezdőpont), end(vége), alternate(változat), control(vezérlés), lock(lezár), space(szóköz), back(vissza), shift(eltol, felemel), enter(belép), escape(szabadulni), tabulate(táblázatos), function(funkció), point(pont), line(vonal), On(be), Off(ki), shutdown(leállít), startup(beindít), status(állapot), pause(szünet)
DOS(lemezes operációs rendszer), windows(ablakok, ablakos op.rendszer),
XML(kiterjeszhető leíró nyelv), text(szöveg), document(dokumentum),

spec.billentyűk: Shift, Alt, Ctrl, ScrollLock, NumLock, CapsLock, End, Home, PageUp, PageDown,

4.osztály:

       DOLGOZATÍRÁS!!!!  Prezentáció készítése: "Mi a kereszténység?"  címmel 

 • Tipográfiai fogalmak   
  margó, fejléc, lábléc, lábjegyzet, szövegtükör, karakter, betűpozíció, betűköz, bekezdés, behúzás, szakasz, hasábolás, körbefuttatás (word, ppt)
 • Stílusok    (stílus, karakterstílus, bekezdésstílus, táblázatstílus, listastílus)
 • Dokumentumok mentése (RTF, TXT, DOC, DOCX, PDF, PS, HTM)  

Címkék az iskolából: 

5.osztály - megtanulandók informatikából

- Typer (10 ujjas vakon írás)  - év végére el kell érni, hogy a program által előírt módon, szabályosan, tíz ujjal gépelni tudjon.

- Információ, adat, jel, kód

- az információ megszerzése, rögzítése

- zsebszámológépek, számolás (összetett műveletek, memória használat)

A számítógép működése

- számítógép blokkvázlata

- A hardver eszközök csoportosítása

- A számítógép részei

 - processor, memória, alaplap, sínrendszer, ház, tápegység

- perifériák és jellemzőik

   Monitor: CRT, LCD, TFT, LED ;felbontás, színmélység, képarány, frissítés, színkeverés

   Keyboard (101/102 key) - billentyűzet (spec.billentyűk is)

   Printer - nyomtató (mátrix, karakter, sor, laeser)

   Mouse (egér)

- OS (operating system) operációs rendszer fogalma

OS feladatai,

- osztályozása   

- Filek

- filek, megnevezése (név.tipus)

- file típusok (exe, bat, doc, docx, xls, xlsx, txt, avi, mp3, pdf, zip, rar, ...) 

- Könyvtár (mappa)

- windows, ablak részei          

- Programok indítása

- Intéző program           

- Könyvtár kezelés

- Vágólap   

- Keresés (helyben) 

- Archiválás, tömörítés           

- Bemutató, prezentáció (ppt)     

DOLGOZATÍRÁS!!!!  Prezentáció készítése: "Mi a kereszténység?"  címmel  

Prezentáció készítése: "Az ókori római viselet" címmel  

PC és mobil eszközök biztonsága

 

Személyes biztonság az interneten

- Op.rendszer beállításai                                   --- eddig tanultuk!

- Táblázatkezelés

>>  Excel munkakörnyezet
>>  Fájlműveletek
>>  Adatbevitel
>>  Tartalom formázása
>>  Szegély és mintázat
>>  Sor-, és oszlopműveletek
>>  Másolás, beillesztés
>>  Munkalapok kezelése
>>  Képek beillesztése
>>  Diagramok
>>  Élőfej és élőláb
>>  Képletek
>>  Függvények

Címkék az iskolából: 

6.osztály - megtanulandók informatikából

Megtanulandó a 4.osztály anyaga

Megtanulandó az 5.osztály anyaga

+

Az operációs rendszer

A Word munkakörnyezet
Word fájlműveletek
Szöveg bevitele
Kijelölés
Törlés, másolás, áthelyezés
Karakter formázás
Bekezdés formázás     
Tördelés
Oldalbeállítás
Képek a dokumentumban    
Alakzatok, rajzolás
Szövegdobozok
WordArt
Táblázatok
Körlevél

         DOLGOZATÍRÁS  -  prezentáció készítés "Mi a kereszténység" címmel 

Mire figyeljünk a prezentáció készítésekor?

Prezentáció készítése: "A reneszánsz viselet" címmel

PC és mobil eszközök biztonsága

 • Kémprogramok 
 • Megfertőztek - és most mi lesz?   
 • Mobil kommunikáció - Mobiltelefonok SMS, EMS, MMS, WAP, Push and Talk, I-mode (internet), Location Based Service(hely meghatározás), E-commerce stb. szolgáltatások.
 • Mobil kommunikáció - WLAN -Wireless Local Area Network. Hotspot. Kódolás: WEP-gyenge. WPA2-PSK (presharedkey), VPN. Változtass: gyári beállításokon. Ne broadcastelje a SSID-t. MAC-szűrés bekapcsolása. Hotspot: korlátozott jogú userrel. WLAN router: legyen tűzfal is egyben.
 • Nyílt forráskódú szoftverek (OSS - Open Source Software) Nyílt forráskód. Változtatható. Szemben a tulajdonosi (proprietary) pr-kal. Pl. Linux, Firefox, LibreOffice (http://hu.libreoffice.org/), Apache webserver. 
  • Freeware, Shareware.
  • Fejlesztői közösségek (community)

 • Vírusok és más állatok     

 

Személyes biztonság az interneten

Táblázatkezelés

 Hagyományos könyvkészítés

 • Digitális nyomda
 • Kommunikáció a számítógéppel
  • Audió CD-k
  • Multimédiás oktatóprogramok
 • Az informatika alapjai

Címkék az iskolából: 

7.osztály - megtanulandók informatikából

Megtanulandó a 6.osztály anyaga

+

Ikon-vezérelt rendszerek

 • DOLGOZATÍRÁS  -  egy bemutató elkészítése "Célom az életben" címmel 
 • Mire figyeljünk a prezentáció készítésekor?
 • Prezentáció készítése: "Barokk, rokokó, klasszicista, romantika. realista vagy impresszionista kor viselete" címmel 
 • Formázás a bemutatókban:

  Karakterformázás
  Bekezdések formázása
  Felsorolás
  Hasábok készítése
  Dia hátterének formázása
  Képek a bemutatóban
  Táblázatok
  Diagramok
  Egyéb objektumok
  Animáció
  Diavetítés
  Oldalbeállítás
  Nyomtatás

 • Táblázat beillesztése prezentációba

PC és mobil eszközök biztonsága  (bővebben lásd a 6.osztálynál)

Mire figyeljünk a bemutató készítésekor?

Hangoljuk össze az egyes diák és a teljes diasorozat összhatását!
Talp nélküli (sans serif) betűtípust alkalmazzunk, ilyen pl. az Arial, Georgia, Verdana, Tahoma!
Ne alakítsunk ki keskeny szövegdobozokat, mert a szöveg túlzott tördelése rontja az olvashatóságot!
Egy-egy diára kevés szöveget írjunk, legfeljebb 4-5 vázlatponttal!
Ne használjunk 20 pontnál kisebb betűméretet!
A kiemelések túlzott használata rontja a hatást!
Az azonos szerepet betöltő elemek azonos színűek legyenek!
A nagyobb figyelmet igénylő részeknél semleges színeket alkalmazzunk!
Kivetített diákon sötét háttér és világos betűk használata javasolt, míg írásvetítő fólián átlátszó háttér és sötét színű betű alkalmazása célszerű!
Egy dián 2-3 kiemelésnél többet ne használjunk!
Egyéb illusztráció hiányában célszerű valamilyen grafikus díszítőelemet alkalmazni!
A képek ne tartalmazzanak túl sok magyarázatot!
Témaváltásnál alkalmazzunk más hátteret!
A háttérszín ne legyen túlságosan erőteljes, mert elvonja a néző figyelmét a tartalomról!
Egy dián belül ne használjunk egymástól eltérő szegélyeket!
Az azonos szerepet betöltő objektumok egyforma keretet kapjanak!
Hasonló funkciójú objektumok egyforma animációval jelenjenek meg! 

A prezentáció hatásos előadásmódja   --- eddig tanultuk

HTML elmélet

Az SGML nyelv
Az SGML nyelv T1
Az SGML nyelv F1
Hiperszöveg
Hiperszöveg T1
HTML
HTML T1
WORLD WIDE WEB Szövetség
WORLD WIDE WEB Szövetség T1
XML
XML T1
XHTML
XHTML T1
A http protokoll
A http protokoll T1
Böngészők
Böngészők T1
Webszerverek
Webszerverek T1
A HTML és a CSS
A HTML és a CSS T1
A HTML DTD és típusok
A HTML DTD és típusok T1
 HTML gyakorlat

Címkék az iskolából: 

8.osztály - megtanulandók informatikából

Megtanulandó a 4.osztály anyaga

Megtanulandó az 5.osztály anyaga

Megtanulandó a 6.osztály anyaga

Megtanulandó a 7.osztály anyaga

- PC-től a célszámítógépig (könyv)

- Elektronikai ipar, chip gyártás

- Az informatikai robbanás, tudósok, szoftverek különböző célra 

Hálózatok

Internet

 Bemutató, prezentáció (ppt)   

      DOLGOZATÍRÁS - Bemutató készítése, prezentáció "Célom az életben"  címmel  

Internet:

 PC és mobil eszközök biztonsága  (bővebben lásd a 6.osztálynál)

Mire figyeljünk a bemutató készítésekor?

Hangoljuk össze az egyes diák és a teljes diasorozat összhatását!
Talp nélküli (sans serif) betűtípust alkalmazzunk, ilyen pl. az Arial, Georgia, Verdana, Tahoma!
Ne alakítsunk ki keskeny szövegdobozokat, mert a szöveg túlzott tördelése rontja az olvashatóságot!
Egy-egy diára kevés szöveget írjunk, legfeljebb 4-5 vázlatponttal!
Ne használjunk 20 pontnál kisebb betűméretet!
A kiemelések túlzott használata rontja a hatást!
Az azonos szerepet betöltő elemek azonos színűek legyenek!
A nagyobb figyelmet igénylő részeknél semleges színeket alkalmazzunk!
Kivetített diákon sötét háttér és világos betűk használata javasolt, míg írásvetítő fólián átlátszó háttér és sötét színű betű alkalmazása célszerű!
Egy dián 2-3 kiemelésnél többet ne használjunk!
Egyéb illusztráció hiányában célszerű valamilyen grafikus díszítőelemet alkalmazni!
A képek ne tartalmazzanak túl sok magyarázatot!
Témaváltásnál alkalmazzunk más hátteret!
A háttérszín ne legyen túlságosan erőteljes, mert elvonja a néző figyelmét a tartalomról!
Egy dián belül ne használjunk egymástól eltérő szegélyeket!
Az azonos szerepet betöltő objektumok egyforma keretet kapjanak!
Hasonló funkciójú objektumok egyforma animációval jelenjenek meg!

 
A prezentáció tömör és hatásos előadámódja.  

HTML elmélet

 

> Az SGML nyelv
> Az SGML nyelv T1
> Az SGML nyelv F1
> Hiperszöveg
> Hiperszöveg T1
> HTML--- eddig tanultuk
> HTML T1
> WORLD WIDE WEB Szövetség
> WORLD WIDE WEB Szövetség T1
> XML
> XML T1
> XHTML
> XHTML T1
> A http protokoll
> A http protokoll T1
> Böngészők
> Böngészők T1
> Webszerverek
> Webszerverek T1
> A HTML és a CSS
> A HTML és a CSS T1
> A HTML DTD és típusok
> A HTML DTD és típusok T1
HTML gyakorlat

 

 

Táblázatkezelés
  Excel munkakörnyezet
  Fájlműveletek
  Adatbevitel
  Tartalom formázása
  Szegély és mintázat
  Sor-, és oszlopműveletek
  Másolás, beillesztés
  Munkalapok kezelése
  Képek beillesztése
  Diagramok
  Élőfej és élőláb
  Képletek
  Függvények

 

 

Címkék az iskolából: 

Informatika szakkör

A szakkörön elmélyültebben tudunk foglalkozni az informatikával.

Olyan területeket is érinthetünk, melyek nem férnek bele a tananyagba.

Címkék az iskolából: